Hemförsäkringar

Hemförsäkringar är den vanligaste försäkringstypen i Sverige, så de flesta vet om att dessa försäkringar är viktiga och bra att ha, men kanske inte så mycket mer än så. Därför kommer här ett kort informationspaket som handlar om just hemförsäkringar.

 

Detta ingår i hemförsäkringar som försäkrar dig och ditt hem:

Egendomsskydd

Detta betyder att du får ersättning om din egendom, dvs. ditt bohag, förstörs, stjäls, brinner upp eller liknande.

Rättskydd

Vilket betyder att du har rätt till hjälp av en advokat samt med eventuella rättegångskostnader, om det är så att du hamnar i en rättstvist av något slag.

Ansvarsskydd

Vilket hjälper dig om du eller någon familjemedlem blir krävd på skadestånd. Är så fallet, får du hjälp av försäkringsbolaget att reda ut om personen ifråga verkligen har rätt till skadestånd eller inte, och om så är fallet, kan försäkringsbolaget betala skadeståndet åt dig.

Överfallsskydd

Detta gör att du kan få ersättning om du blir överfallen även om gärningsmannen aldrig hittas eller om denne saknar medel för att betala ersättning åt dig.

 

Reseskydd

En reseförsäkring som gäller mellan 30 och 45 dagar efter att du reser hemifrån, och som därför är fullt tillräcklig för alla kortare resor. Ska man däremot resa under en längre period än 30 eller 45 dagar, måste man teckna en separat reseförsäkring, men det är alltså inte nödvändigt för kortare resor, tack vare dig hemförsäkring där detta moment ingår!

 

Som du ser ingår det flera försäkringsmoment i de flesta hemförsäkringar som i själva verket inte alls har med hemmet att göra, men som de flesta trots allt kan ha mycket stor nytta av, så fast de flesta försäkringar man tecknar kanske brukar vara lite snålt tilltagna så är så verkligen inte fallet med en hemförsäkring! Via den får man istället ofta mer än vad man förväntat sig!